Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή των αρχών και των ιδανικών της UNESCO. Οι καταστατικές του αρχές είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις καταστατικές αρχές του Διεθνούς Οργανισμού της UNESCO. Συνεργάζεται στενά με Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς, πρεσβείες και προξενεία, Υπουργεία και όργανα πληροφόρησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφέρεια, καθώς και με την Ελληνική Ομοσπονδία UNESCO.

Η Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης κα Κατερίνα Δημητρίου, είναι η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ομίλων UNESCO.

Στις προτεραιότητες του έχει εντάξει τους στόχους και τους σκοπούς της UNESCO:

Παγκόσμια Ειρήνη, Αναβάθμιση Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετοχή στην αστική και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση,  σεβασμός στο περιβάλλον, Οικονομική- κοινωνική- μορφωτική- πολιτιστική αναβάθμιση, αναπτυξιακά προγράμματα. Αναζήτηση της αλήθειας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Οι πόροι του Ομίλου για την υλοποίηση των δράσεων του, προέρχονται από Επιχορηγήσεις (Υπουργεία, Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμελητήρια ιδρύματα, επιχειρήσεις, ιδιώτες) καθώς και από τα κέρδη δημοσίων εκδηλώσεων που μπορεί να διοργανώνει ο Όμιλος.

Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων βασίζεται κυρίως στην  υλική βοήθεια.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του Ομίλου εργάζονται τα μέλη του. Η παρουσία πολλών μελών δεν είναι το ζητούμενο για τον Όμιλο γιατί υπάρχει κίνδυνος να  αποπροσανατολιστεί από τους στόχους του. Κάθε προσχώρηση μέλους πρέπει να είναι συνειδητή και εκούσια.

Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης για την καλύτερη λειτουργία του έχει θεσπίσει τις εξής επιτροπές: Στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, καταγραφής και διανομής χορηγιών, Υγείας, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Τέχνης, Μουσικής, Λογοτεχνίας Ποίησης, Νεολαίας, Τρίτης Ηλικίας, Εκδηλώσεων – σκηνοθετικής παρουσίασης και Γραμματειακής Υποστήριξης.

Επιπλέον, για την όσο το δυνατόν πιο ενεργό συμμετοχή των Μελών στην επίτευξη των στόχων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν, το Δ.Σ δύναται να αποφασίσει τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας (ΟΕ). Ο ρόλος των Ομάδων Εργασίας είναι επιστημονικός, συμβουλευτικός και εισηγητικός προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τελική απόφαση για την υλοποίηση των προτάσεων των Ομάδων Εργασίας λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά Ο.Ε. που μπορούν να λειτουργήσουν είναι οι: Ομάδα Οικονομικής διαχείρισης, Ομάδα Οργάνωσης & Συντονισμού, Ομάδα Επιμόρφωσης, Ομάδα Δημοσίων Σχέσεων.

Μέσα από τις συγκεκριμένες Επιτροπές και Ο.Ε. τα εγγεγραμμένα μέλη χρησιμοποιούν την εμπειρία ή την τεχνογνωσία και τις σπουδές τους, μαθαίνουν να παράγουν και να συντονίζουν δράσεις, στη βάση της συνεργασίας, του εκδημοκρατισμού, του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης.

(H Πρόεδρος του Ομίλου, ο πρώην Γενικός Διευθυντής της UNESCO κος Koichiro Matsuura και η σημερινή διευθύντρια της UNESCO κα Irina Bokova)