Πιστοποιήσεις – Βραβεύσεις

  • Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (ΦΕΚ 14433 Τεύχος Β’ 1524/04.05.2017)
    ΥΔΑΣ (α/α 374 Μητρώο ΜΚΟ)
  • Πιστοποίηση Υπουργείο εργασίας (2013- 2017)
  • Πιστοποίηση Υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής για θέματα διεθνούς προστασίας και κοινωνικής ένταξης. Αριθμός μητρώου 190619403569. 
  • Επιπλέον ο Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της Ειρήνης βραβεύτηκε από το Δήμο Αγίων Αναργύρων, για την εθελοντική προσφορά του και το κοινωνικό του έργο.