Μήνυμα Προέδρου

Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης δημιουργήθηκε το 2004 με στόχο την προαγωγή των αρχών και των ιδανικών της UNESCO.
Όλα αυτά τα χρόνια, ο Όμιλος μας προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής, μορφωτικής και πολιτιστικής αναβάθμισης.
Τα τελευταία χρόνια δε, με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και όσα αυτή συνεπάγεται, καταβάλλεται προσπάθεια από τον Όμιλο ώστε να επεκταθούν όσο το δυνατό περισσότερο οι δράσεις Κοινωνικής αλληλεγγύης.
Σε εποχές τόσο μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπως οι σημερινές, οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στον κίνδυνο του απόλυτου αποκλεισμού. Όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως στην τροφή, στην εργασία και στη στέγαση είναι πεδία τα οποία θέτει αυτή τη στιγμή ο όμιλος στις βασικές του προτεραιότητες.

Τα μέλη – εθελοντές του, αποτελούν το δυναμικό του Ομίλου που είναι η κινητήρια δύναμη για όλες τις δραστηριότητες του. Μαζί μοιραζόμαστε το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους, και λειτουργούμε σε καθημερινή βάση, μένοντας πιστοί στις αξίες που έχουμε θέσει. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανάγκες της εποχής μας, συνεργαζόμαστε με δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, και πορευόμαστε μαζί τους για την επίτευξη των στόχων μας για την προαγωγή του πολιτισμού, της παιδείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Παράλληλα, οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους χορηγούς μας, αποτελούν για τον Όμιλο την πιο σημαντική εγγύηση για την επίτευξη των δράσεων στο τομέα της κοινωνικής προσφοράς.

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν ο Όμιλος και εγώ προσωπικά ευχόμαστε να μην υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια ώστε, να επικεντρωνόμαστε κυρίως στην ανάδειξη του πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του, στην επιμόρφωση και στο περιβάλλον.

Η Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης

Κατερίνα Δημητρίου