2018

Το 2018 ο όμιλος προσπαθεί και εξυπηρετεί όλο και περισσότερες οικογένειες που ζουν αβοήθητες με σοβαρό βιοποριστικό πρόβλημα πάντα με την βοήθεια των χορηγών του που τον στηρίζουν.