Παιδική Προστασία

ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«Αρχίζουμε νωρίς, αρχίζουμε σωστά»

Ο όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης ως πιστοποιημένος φορέας παροχής  κοινωνικής φροντίδας έχει διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια λόγω των δυσκολιών που βιώνει η οικογένεια, τα προβλήματα στην προσχολική ηλικία έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση υπηρεσιών που αφορούν στα παιδιά με στόχο την ενίσχυση των γνωστικών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της συναισθηματικής τους ανάπτυξης με ένα πρόγραμμα  πρώιμης παρέμβασης.  

Με αυτό το σκοπό σε συνεργασία με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ η οποία επιχορηγεί  την υλοποίηση του προγράμματος ο όμιλος έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης σε παιδία ηλικίας 3-5 ετών στο Δήμο  Αγίων Αναργύρων – Καματερού και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού λειτουργούν  πέντε παιδικοί και  τρεις βρεφονηπιακοί σταθμοί που φιλοξενούν περίπου 480 παιδιά και στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας λειτουργούν δυο παιδικού και δυο βρεφονηπιακοί σταθμοί με σύνολο 220 παιδιά.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και στα 22 τμήματα των 12 δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν στους δύο δήμους.

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης περιλαμβάνει μια σειρά από διεπιστημονικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, με στόχο να  προωθήσουν την ψυχική υγεία και την ευημερία τους, να ενισχύσουν τις αναδυόμενες ικανότητές τους, να ελαχιστοποιήσουν τις αναπτυξιακές καθυστερήσεις, να αποκαταστήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό υπάρχουσες ή αναδυόμενες αναπηρίες, να αποτρέψουν λειτουργική επιδείνωση των δυσκολιών και να προωθήσουν τη γονεϊκή και τη συνολικότερη οικογενειακή λειτουργία.

Πρώτο βήμα για την υλοποίηση του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων όλων των παιδιών ώστε να εντοπιστούν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να εκτιμηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και της οικογένειας τους και να επιλεχθεί ο κατάλληλος τρόπος παρέμβασης.

Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει επισκέψεις στους χώρους των σταθμών και όπου κριθεί απαραίτητο ατομικές ή οικογενειακές  συνεδρίες σε ειδικούς χώρους.

Οι τομείς ανάπτυξης που ενισχύονται σημαντικά με το πρόγραμμα είναι:

Κινητική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να κινείται, να παρατηρεί ήχους και οπτικά ερεθίσματα.

Γλωσσική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να αρθρώσει λόγο, να χρησιμοποιήσει σωστό λεξιλόγιο, να επικοινωνήσει.

Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες, να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με άλλα παιδιά και δασκάλους, να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Γνωστική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να σκέφτεται, να αναλύει, να θυμάται και να μαθαίνει.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει συσταθεί εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα  με γνώμονα τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητα κάθε παιδιού και της οικογένειάς του.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος  θα είναι να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να «κλείσει την ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας κα να ενημερωθούν οι γονείς για την έγκαιρη πρόληψη των δυσκολιών των παιδιών τους.

Άλλωστε η έλλειψη έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πρώιμων διαταραχών, καταλήγει σε διαταραχές της εφηβικής αλλά και της ενήλικης ζωής με αυξημένο προσωπικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος (Angold & Costello, 1995).