ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Όμιλος UNESCO για τον πολιτισμό της Ειρήνης για την υλοποίηση των σκοπών του συνεργάζεται με Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς  και μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις και προγράμματα: 

 – Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Κορυδαλλού και Αγίας Βαρβάρας

O όμιλος λειτούργησε 5 δομές αντιμετώπισης της φτώχειας που εξυπηρετούσαν καθημερινά τους κατοίκους του δήμου Κορυδαλλού και του δήμου Αγίας Βαρβάρας.

  • κοινωνικό παντοπωλείο
  • συσσίτιο
  • κοινωνικό φαρμακείο
  • τράπεζα χρόνου
  • γραφείο διαμεσολάβησης

Το έργο ξεκίνησε το 2013 (συγχρηματοδότηση με το Υπ.Εργασίας)  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 και συνεχίστηκε με χρηματοδότηση από εθνικούς από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πόρους μέχρι την ολοκλήρωσή του το Φεβρουάριο του 2017. (συν.προυπολ. περίπου 1.500.000 ευρω). 

  – Πρόγραμμα διανομής τροφίμων (Αγροτικής Ανάπτυξης) στο Δήμο Άγιων Ανάργυρων- Καματερού

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων (ζυμαρικά, λάδι, γραβιέρα , κασέρι , φέτα) για τη σίτιση απόρων σε 22 δικαιούχους φορείς της Δυτικής Αθήνας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και συντονίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας  & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα.

Το Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους εφαρμόζεται στην Ε.Ε. από το 1987, και στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, σε ετήσια βάση.

Η συμμετοχή των κρατών μελών είναι εθελοντική. Τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν, ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή, κάθε έτος, για την πρόθεση τους να εφαρμόσουν το καθεστώς αυτό.

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή του προγράμματος στη χώρα μας είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος διανέμονται βασικά είδη τροφίμων, όπως ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο και τυρί. 

– Είμαστε όλοι πολίτες :«Φρυκτωρία: Ανοίγοντας το δρόμο στους αυριανούς πολίτες»

Ο όμιλος ως εταίρος της  Αντίρροπον Α.μ.Κ.Ε υλοποίησε το Έργο με τίτλο «Φρυκτωρία: Ανοίγοντας το δρόμο στους αυριανούς πολίτες». Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Youth Department του Συμβουλίου της Ευρώπης και με συμμετοχή του Συνηγόρου του Παιδιού σε ειδικές συναντήσεις/συζητήσεις με εφήβους.

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες». Διαχειριστής της επιχορήγησης του Προγράμματος ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

  – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης (ΚΟΧ)

1. Στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ο όμιλος υλοποίησε έργο του Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟνωφελούς Χαρακτήρα, στο βόρειο τομέα Αθηνών, στο Δήμο Μεταμόρφωσης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με προϋπολογισμό 65.437,50 €.

2. Στο Δήμο Διονύσου

Ο όμιλος υλοποίησε έργο του Υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟνωφελούς Χαρακτήρα, στην Ανατολική Αττική στο Δήμο Διονύσου» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με προϋπολογισμό 163.593,75 €.