Ομοσπονδίες UNESCO

Παγκόσμια Ομοσπονδία για την UNESCO (WFUCA):

Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση με την επωνυμία Παγκόσμια Ομοσπονδία Ομίλων, Κέντρων και Συλλόγων για την UNESCO (WFUCA) συστήθηκε το 1981, ως το διεθνές συντονιστικό όργανο του κινήματος Ομίλων της UNESCO σε παγκόσμιο επίπεδο. Η WFUCA είναι μη κυβερνητική οργάνωση που σχετίζεται επίσημα με την UNESCO.

Ρόλος της είναι να παρέχει γενικές συντονιστικές υπηρεσίες, να διοργανώνει συναντήσεις και ανταλλαγές και να συμβάλλει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδιασμούς και δημοσιεύσεις. να ενθαρρύνει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Ομοσπονδιών- μέλη της. Το Παγκόσμιο Συνέδριο της WFUCA πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, με σκοπό να αξιολογήσει, να συντονίσει και να συγκροτήσει τα προγράμματα της Ομοσπονδίας.

Η Γενική Γραμματεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εδρεύει στο Παρίσι. Το Διοικητικό της Συμβούλιο εκλέγεται από τους εκπροσώπους των Εθνικών Ομοσπονδιών και έχει έναν Πρόεδρο και δέκα μέλη, δύο για κάθε γεωγραφική περιφέρεια, όπως ορίζεται από την UNESCO.

(11/7/2007 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Ελλάδα μετά τη λήξη του Παγκόσμιου συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και Κέντρων UNESCO (WFUCA))

Εθνικές Ομοσπονδίες:

Οι Εθνικές και Περιφερειακές Ομοσπονδίες Ομίλων UNESCO είναι τα συντονιστικά όργανα του κινήματος της UNESCO στο πλαίσιο των χωρών ή των περιφερειών τους.

Κάθε κράτος μπορεί να έχει μία Εθνική Ομοσπονδία UNESCO, επίσημα αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οι Εθνικές Ομοσπονδίες έχουν Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τους επίσημους εκπροσώπους των Ομίλων UNESCO της κάθε χώρας.

Η Ελληνική εθνική Ομοσπονδία:

Η Ελληνική Ομοσπονδία UNESCO λειτουργεί στο πνεύμα της ιδρυτικής πράξης της UNESCO και στην υπηρεσία της Ειρήνης. Για τον σκοπό αυτό, εκτελεί λειτουργίες γενικού συντονισμού των δραστηριοτήτων των Ομίλων και ευνοεί την ευεργετική συνεργασία και τις επαφές με τους ξένους Ομίλους. Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας UNESCO είναι η  Πρόεδρος του «Ομίλου UNESCO για τον πολιτισμό της Ειρήνης» κα Κατερίνα Δημητρίου.       

(Στo Παγκόσμιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων και Κέντρων UNESCO (WFUCA) στην Ελλάδα. Στη φωτογραφία η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Ομοσπονδίας κα Κατερίνα Δημητρίου και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κα Αναστασία Δόριζα)